19.6.2014

Mikon kynästä 3/3: Pieni twiitti johtajalle, suuri puhe ihmiskunnalle

Kautta aikain johtajahahmo on yhdistetty statussymboleihin, tietynlaiseen ylemmyyteen ja myös eräänlaiseen kasvottomuuteen ikään kuin johtajan maskin takana ei olisi persoonaa. Johtajat (olivat he sitten kuningattaria, valtionmiehiä, heimopäälliköitä tai diktaattoreita) ovat istuneet koristeltuina norsunluutorneissaan, poissa ulottuviltamme. Johtajat saattoivat hallita auktoriteetilla ja pelolla, vailla ilman todellista johtajuutta.

Sähköisen viestinnän tuoman informaation kasvun ja vuorovaikutusesteiden murtamisen myötä tämä kaikki muuttuu parhaillaan hätkähdyttävää vauhtia. Johtajan merkitys sekä tapa, jolla johtajuus nousee esiin, on muuttunut merkittävästi. Uusi sukupolvi kasvaa aikaan, jossa auktoriteetti on pitkälti menettänyt merkityksensä. Jos johtajuutta ei enää voi turvata näillä perinteisillä keinoilla, kuinka meidän käy?

Olet johtaja, mutta kuinka säkenöit johtajuutta?

Johtajuudessa on kyse visiosta sekä sen kokoamisesta ja jakamisesta. Johtajuus yhdistää visiomme siten, että toimemme edistävät tiimin, yrityksen, yhteisön tai kansakunnan yhteistä päämäärää. Vaikka yhteiskunnan rakenteet ovat muokkautuneet historian aikana valtavasti, johtajuuden ydintehtävä pysyy ennallaan.

Johtajuus vaatii myös yleisön. Sosiaalinen mediakaan ei ole enää uusi ilmiö, vaan oleellinen osa nyky-yhteiskunnan kommunikaatiota. Kuten kaikkialla missä olemme vuorovaikutuksessa toisiimme, myös johtajuutta esiintyy bittien siirtämänä. On kuitenkin mielenkiintoista, että sosiaalisessa mediassa johtajuutta näkyy monesti sellaisten henkilöiden kautta, joiden työelämän arvonimissä ei näy sanat Director, Executive tai Manager. Jotta johtajat olisi helppo tunnistaa, pitäisikö sosiaalisessa mediassa ottaa käyttöön nämä teollisen aikakauden tuottamat tittelit? Vai pitäisikö titteleillä varusteltujen johtajien opetella käyttämään sosiaalista mediaa?

Sosiaalinen media tarjoaa kanavana johtajuudelle riemukkaat keinot niin tarinankerrontaan, visioiden yhdistämiseen ja jakamiseen kuin oman henkilökuvankin laajentamiseen.

Sosiaalinen media helpottaa tarinan kerrontaa

Onko meistä tarinan kertojaksi? Jos olemme lapsena leikkineet, on vastaus kyllä. Leikkiessämme emme referoi elokuvien tai sarjakuvien käsikirjoituksia, vaan sen hetkisen vision tuottamien mielikuvien ja tunteiden pohjalta luomme uutta tarinaa. Kuitenkin iso osa meistä aikuisista on jopa hieman epäreilusti hylännyt tämän toimintamallin. Aivan kuin toimiemme ja visiomme välillä ei enää olisi ohjaavia tienviittoja. Ehkä olemme pahimmillaan luopuneet uskomasta omiin visioihimme emmekä enää kulje niitä kohti.


Ennen sosiaalisen median nostattamaa uutta johtajuutta visiointi ei istunut luontevasti härmäläiseen peruskuvaamme. Sosiaalinen media muuttaa tämän. Se kaataa kulttuurilliset muurit ja häivyttää ne normit, jotka ovat olleet ajatuksiemme jakamisen esteenä. Olemme edelleen kaikki hiekkalaatikolla leikkiviä lapsia, jotka innostumme uusista tarinoista.

Kuten ensimmäisessä osassa totesimme, yrityksen tai yhteisön tarinalle ei ole määritelty loppua. On vain katkelmia siitä universumista, jossa toteutamme visiotamme. Sosiaalinen media on luonteensa mukaisesti täydellinen foorumi yrityksen tarinan kerrontaan. Lähes reaaliaikainen kerronta sitoo kuulijat mukaan tarinaan, antaen heille mahdollisuuden osallistua siihen.

Tarinankerronnan ei tarvitse olla monologi, vaan tarinaa voidaan kertoa myös yhteisesti vuorovaikutuksessa, toisiaan täydentäen ja huippukohtia korostaen.

Sosiaalisessa mediassa tarinaa kerrotaan palanen kerrallaan, ilman etukäteen luotua käsikirjoitusta. Emme halua referoida juonta, vaan siirtää mielikuvia ja tunteita. Kuvat, tekstit, hashtagit ja hymiöt ovat kaikki salamannopeita tapoja mielikuvien sekä visioiden jakamiseen.

Sosiaalinen media nopeuttaa visioiden yhdistämistä

Keskiaikaisen kuningaskunnan hallitsija ei malttaisi pysyä liitoksissaan, mikäli hänelle esiteltäisiin tämä taianomainen tapa viestiä kansalleen näin henkilökohtaisella ja avoimella tavalla. Voit lähettää viestejä salamannopeasti, kuulla yhteisön vastaukset hetkessä, käydä työpajoissa varmistamassa kaiken olevan hyvin ja jakaa nämä kohtaamiset suoraan kaikelle kansalle.

Noituutta, mutta mahtavaa!

Johtajan keskeisimpiä tehtäviä on yhdistää kaikkien sidosryhmien tahtotilat yrityksen suureen visioon. Kun sosiaalisen median synnyttämä vuorovaikutus on välitöntä ja vailla maantieteellisiä rajoitteita, visioiden yhdistämisen tehokkuus kasvaa räjähdysmäisesti. Tosielämän kohtaamiset ja sosiaalisen median viestinvälitys eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä vaan yhteisöllisyyttä vahvistavia osia. Se mitä tapahtuu toisessa, tuottaa sisältöä toiseen.

Tarina heijastaa ja pönkittää visiota, tarinat auttavat meitä puhaltamaan yhteen hiileen. Mitä enemmän näymme sosiaalisessa mediassa, sitä enemmän jaamme visioitamme. Ja mitä enemmän muut tietävät visioistamme, sitä helpommin visiot yhdistyvät. Ei liene vaarallista väittää, että iso osa startup-yrityksistä on saanut ensimmäiset kipinänsä sosiaalisen median tukemana, ei niinkään paikallisen työvoimatoimiston kautta. Saman ilmiön tulisi toistua jo luoduissa organisaatioissa.

Uusia innovaatioita ja liiketoimia syntyy, kun yhdistämme visioitamme.

Sosiaalinen media persoonallistaa johtajan

Vaikka sosiaalinen media antaa valtavat mahdollisuudet vuorovaikuttavaan johtajuuteen, on sillä myös toinen erinomainen piirre: Johtajan persoonallistaminen. Kanava, jonka myötä johtaja ei ole enää ulottumattomissamme.


Sosiaalinen media ei tunne titteleitä. Sosiaalisessa mediassa olemme automaattisesti samalla tasolla. Ketään ei seurata hierarkiarakenteen vuoksi eikä kukaan voi valita yleisöään. Mielenkiinnon kohde valitaan yhtä helposti kuin tv-kanava. Sosiaalisessa mediassa on oltava aitona itsenään, ei mitään tiettyä roolia mukaillen.

Johtajan maskia et voi verkkokaupasta ostaa.

Vaikka karisma on kaksiteräinen miekka jota voidaan käyttää niin hyvässä kuin pahassa, sosiaalinen media kanavana mahdollistaa sen kasvattamisen. Muiden mielikuvaa itsestä on helppo laajentaa sellaisella sisällöllä, jonka jakaminen toimiston ilmoitustaululla hiertäisi kirjoittamattomia normejamme.

Mitä monimuotoisempaa tuottamamme sisältö on, sitä täyteläisemmäksi persoonallisuutemme muovautuu. Ja mitä täyteläisempi persoonallisuutemme on, sitä todennäköisemmin seuraajiemme määrä kasvaa.

Kun katsotaan nykypäivän ajankohtaisia tapahtumia maailmalla, on helppo todeta vanhan sananlaskun olevan edelleen voimissaan nykypäivään sovitettunakin: Twiitti on miekkaa mahtavampi. Sosiaalinen media on täydellinen pelikenttä visiointiin ja toistemme inspirointiin.

Johtajuus on läsnäoloa. Käytä tätä mahdollisuutta olla läsnä meille kaikkille.

Mikko Tolvanen

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti